Z nami dojedziesz bezpiecznie do celu

Skąd:
Dokąd:
Data:

Od 24.12.2015 oferujemy nowy zakres badań technicznych

08.01.2016

Oferujemy badania techniczne w zakresie:

A - motocyki i motorowerów,

B - pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.,

T - ciągników rolniczych,

E - przyczep przeznaczonych do łączenia z pojazdami silnikowymi,  do których jest upoważniona stacja.

 

z rozszerzeniem o badania:

c - pojazdów przystosowanych do zasilania gazem.

d - pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą (pierwsze badanie techniczne).

e - pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, dla których wymagane jest specjalistyczne badanie określone w przepisach w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, oraz pojazdów w których dokonano zmian, o których mowa w art. 81 ust. 8 pkt. 2 ustawy.

h - jednostka posiada upoważnienie do nadawania i wybijania numerów na nadwoziach, podwoziach (ramach), silnikach oraz wykonywania zastępczych tabliczek.

wstecz

PKS Sp. z o.o. Kamień Pomorski    ul. Szczecińska 76, 72-400 Kamień Pomorski    tel.: 91 38 20 060, fax: 091 382 03 54    e-mail: sekretariat@pkskamienpom.pl